Združenje SAZASY

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija, Enota za šport ter Turistično informacijski center Litija

KC Litija
Mestni muzej Litija Mestni muzej Litija
Mladinski center Litija MC Litija
Enota za šport Enota za šport
TIC Litija TIC Litija

© 2019 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija