Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko organizacijskih enot:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija ter Enota za šport

KC Litija
Mestni muzej Litija Mestni muzej Litija
Mladinski center Litija MC Litija
Enota za šport Enota za šport

© 2013 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija