Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Programi in prireditve v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih
in športnih dejavnosti v Občini Litija

Ç

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko organizacijskih enot:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija ter Enota za šport

© 2013 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija