é

Novice in obvestila

26. 11. 2013

2. seja programskega sveta enote za šport zavoda ZKMŠ Litija

torek, 26. 11. 2013, ob 18.00 uri, mala sejna soba Občine Litija št. 41, 2. nadstropje

Vabilo (.jpg)
Sklep o imenovanju članov (.jpg)
Analiza stanja (.pdf)

Dnevni red:

 1. Izvolitev in imenovanje predsednika programskega sveta

 2. Predstavitev analize, ki bo služila kot izhodišče za osnovanje strategije dela organizacijske enote šport, Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija

 3. Predlog sprememb pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija (uvod bo podal Igorij Parkel)

 4. Razno

Vabljeni:

 • Boštjan Kajtna

 • Andrej Poglajen

 • Matej Forte

 • Aljaž Zupan

 • Dušan Jovanovič

 • Stane Kokalj

 • Dušan Razboršek

 • Tjaša Bajc

 • Alenka Urbanc – v. d. vodje Enote za šport in ostali zaposleni v ZKMŠ Litija

Arhiv novic →

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija, Enota za šport ter Turistično informacijski center Litija

© 2020 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija