á

Informacije javnega značaja

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija

DŠ: 13109154
MŠ: 6301819000
TRR: SI56 0126–0600–0001495

Direktorica: Alenka Urbanc, tel. 01-8980- 119, info@zkms-litija.si

SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda kot najvišji organ poslovanja in šteje 9 članov.

Predsednik: Anton Lokar
Podpredsednik: Tjaša Brinovec Obolnar

Člani:

  • Jože Gorenc – predstavnik kulturnih društev,
  • Boštjan Kajtna – predstavnik športnih društev,
  • Tjaša Brinovec Obolnar – predstavnica mladinskih društev,
  • Dušanka Klančar – predstavnica ustanovitelja.
  • Helena Perko – predstavnica ustanovitelja,
  • Mateja Malis – predstavnica ustanovitelja,
  • Nejc Hauptman – predstavnik ustanovitelja,
  • Helena Hauptman – predstavnica zaposlenih v zavodu.

© 2013 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija