2. seja programskega sveta enote za šport zavoda ZKMŠ Litija

torek, 26. 11. 2013, ob 18.00 uri, mala sejna soba Občine Litija št. 41, 2. nadstropje

Vabilo (.jpg)
Sklep o imenovanju članov (.jpg)
Analiza stanja (.pdf)

Dnevni red:

  1. Izvolitev in imenovanje predsednika programskega sveta

  2. Predstavitev analize, ki bo služila kot izhodišče za osnovanje strategije dela organizacijske enote šport, Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija

  3. Predlog sprememb pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija (uvod bo podal Igorij Parkel)

  4. Razno

Vabljeni:

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija