é

Novice in obvestila

13. 04. 2015

Razpis za delovno mesto “Mladinski delavec I”

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija razpisuje prosto delovno mesto MLADINSKI DELAVEC I v enoti Mladinski center Litija.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe,

 • osnove obvladovanja računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet,…),

 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,

 • eno leto delovnih izkušenj,

 • znanje vsaj enega tujega jezika.

Vsebina dela in pričakovana znanja:

 • mladinski delavec organizira, koordinira in izvaja programe na področju mladinske dejavnosti na območju občine Litija in širše,

 • izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila na področju mladinske dejavnosti,

 • sodeluje pri prijavah na javne razpise,

 • izvaja odobrene projekte,

 • koordinira in vodi delo prostovoljcev,

 • sodeluje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Litija in širše,

 • opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah direktorja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas dveh let. Delovno razmerje se sklepa za 0,6 % delovnega časa, za delo 24 ur tedensko. Nastop delovnega razmerja 1. 5. 2015.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj ter pridobljenih znanj naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v treh dneh od objave razpisa na naslov: ZKMŠ Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, s pripisom “Ne odpiraj – prijava na razpis”. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Litija, 13. 4. 2015

Arhiv novic →

xxr

© 2022 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija