3. seja Sveta zavoda ZKMŠ Litija

sreda, 23. 10. 2013 ob 17.30 v pevski sobi v prvem nadstropju na sedežu zavoda, Trg na Stavbah 8a, Litija

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje – 2. seje Sveta zavoda

  2. Finančno poročilo zavoda in posameznih enot na dan 30. 9. 2013

  3. Poročilo o izvedbi prireditev: Litijski tek in Slovo poletju

  4. Kadrovski načrt zavoda – predlog zaposlitev za leto 2014 glede na predvideni obseg dela

  5. Predlog investicij in nove opreme za potrebe zavoda v letu 2014

  6. Projekt 0,5 dohodnine

  7. Informacija o razpisu za direktorja zavoda

  8. Razno

Vabilo (.pdf)

xxr

© 2022 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija