Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:

Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija in  Enota za šport


xxr

© 2022 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija