á

Informacije javnega značaja

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija

DŠ: 13109154
MŠ: 6301819000
TRR: SI56 011006000069475

Direktorica: Alenka Urbanc, tel. 01-8980- 119, info@mclitija.si

SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda kot najvišji organ poslovanja in šteje 9 članov.

Predsednik: Anton Lokar – predstavnik ustanovitelja
Namestnik predsednika: Mitja Strmec – predstavnik izvajalcev športnih programov

Članice in člani sveta zavoda:

  • Ivana Šinkovec – predstavnica ustanovitelja
  • Jože Gorenc – predstavnik izvajalcev kulturnih programov
  • Tina Trdina – predstavnica izvajalcev mladinskih programov
  • Dušanka Klančar – predstavnica ustanovitelja
  • Mateja Malis – predstavnica ustanovitelja
  • Nejc Hauptman – predstavnik ustanovitelja
  • Helena Hauptman – predstavnica zaposlenih v zavodu

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija, Enota za šport ter Turistično informacijski center Litija

© 2021 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija