Možnost pridobitve sredstev iz dohodnine

Društva se spopadajo z vse večjo finančno krizo. V iskanju dodatnih virov financiranja, smo na enoti za šport preverili možnost pridobitve sredstev iz naslova dohodnin.

Objavljamo ugotovitve. Na voljo smo za vsa vprašanja.

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija