Nagradni razpis za oblikovanje logotipa za Litijski tek

Zavod za kulturo, mladino in šport Litija Enota šport objavlja javni razpis za oblikovanje logotipa prireditve LITIJSKI TEK. Z logotipom želimo vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost prireditve. Logotip bomo uporabljali za različne promocijske materiale: letake, plakate, objave v medijih, na dopisnih listih, žigu, spletni strani, tisk na majice, …

Logotip naj vključuje ime prireditve Litijski tek, skrajšano ime organizatorja prireditve ZKMŠ Litija Enota šport in še nek razpoznaven grafični element/simbol/znak, ki naj bo vsebinsko navezan na tek in naj po možnosti odraža tudi simboliko občine Litija. Vloga na natečaj naj vsebuje:

Logotip naj bo narejen v jpg in pdf formatu in v vektorski obliki.

Kriteriji izbora so:

Svoje rešitve pošljite najkasneje do 5. junija 2013 (velja poštni žig) priporočeno na naslov ZKMŠ Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija s pripisom: Razpis logotip tek – NE ODPIRAJ. Rešitve predložite na papirju in CD-ju ter priložite še kratko osebno predstavitev avtorja (ime in priimek oziroma ime podjetja in odgovorno osebo, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, reference s področja natečaja).

Odpiranje natečajnih delo bo v petek, 7. junija 2013. Projekte, ki ne bodo izbrani, bomo vrnili udeležencem v roku 15 delovnih dni po objavi zmagovalca natečaja. Sodelujoči na natečaju soglašajo z javno predstavitvijo predlaganih logotipov.

Ocenjevalna komisija bo podelila nagrado za izbrano idejno rešitev znaka/logotipa v višini 360,00 € bruto. Z avtorjem/podjetjem bo razpisovalec sklenil pogodbo o uporabi avtorskih pravic. Ocenjevalna komisija si pridružuje pravico, da v primeru, da noben projekt ne bo zadovoljeval kriterijev za podelitev nagrade, nagrade ne podeli.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko dobite vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 na ZKMŠ Litija Enota šport, Ponoviška cesta 12, Litija, po telefonu 01 898 01 19 pri Alenki Urbanc ali na alenka.urbanc@mc-litija.si.

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija