Okusi domačnosti

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: september 2021 – julij 2022

Nosilec projekta: Občina Litija

Partnerji projekta: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija (ZKMŠ), Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno

Skupna vrednost projekta brez DDV: 43.298,89 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 23.998,16 EUR

Opis projekta:

Rudnik Sitarjevec sodi med največja in najbogatejša polimnineralna rudišča v Sloveniji in predstavlja pomemben naravni in kulturni spomenik. Vse bolj pa postaja prepoznan kot zanimiva turistična točka. Občina Litija želi s projektom Okusi domačnosti nadgraditi vsebine in s tem še povečati zanimanje za obisk rudnika. Degustacijsko-razstavni prostor, ki bo temeljil na lokalni gastronomski ponudbi, bo prinesel dodano vrednost v obliki obogatene in doživljajske turistične ponudbe obiskovalcem območja, lokalnim gastronomskim in rokodelskim ponudnikom pa možnost promocije svojih produktov. Poseben poudarek bo na izdelkih, ki nosijo certifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, ter lokalnih vinih in žganjih. V času trajanja projekta bo urejena tudi pot do rudnika, s čimer bo turistična točka postala dostopna tudi osebam z gibalnimi oviranostmi. S programskimi vsebinami bodo pridobili priložnost za sodelovanje pri razvoju vsebin lokalni podjetniki, kmetje in druga zainteresirana javnost.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija