Kulturni center Litija

Kulturni center Litija organizira najrazličnejše kulturne prireditve, informira prebivalce o kulturni ponudbi, ter skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine v občini Litija. Z našim delom želimo vzpodbuditi občanke in občane ter jih s kvalitetnimi prireditvami privabiti iz udobnih naslonjačev med ljudi in jim tako približati kulturne užitke, ki si jih žal “privoščijo” le maloštevilni ljudje.

Kulturni center Litija →


Mestni muzej Litija

Poseben poudarek dajemo širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine domačega kraja. V ta namen smo v zavodu uredili tri stalne muzejske zbirke, ki predstavljajo zametek mestnega muzeja. Poleg razstavljenih zbirk muzej redno prireja tematske lokalne razstave, s katerimi gostuje tudi po drugih krajih. Muzej Litija tudi redno sodeluje s spletnim portalom Kamra, ki v digitalizirani obliki ohranja lokalno kulturno dediščino.

Mestni muzej Litija →


Mladinski center Litija

Smo mlad mladinski center v najlepši vili v mestu. Vesele barve dnevnega centra, MC Kluba in MC Galerije vabijo tople ljudi vseh generacij. Ustvarili smo si idealno okolje za sproščanje ustvarjalnosti vseh vrst. Veselje do življenja prenašamo v okolje. Na ustvarjalnicah plešemo,igramo,…se gremo gledališče… organiziramo športna in zabavna tekmovanja v disciplinah, ki si jih v včasih tudi izmislimo. Mladi se navdušujejo nad našimi počitniškimi programi. V delo vključujemo osebe z manj sreče v življenju. Vse kar se nam zgodi najde odmev v MCcajtngu.

Mladinski center Litija →


Enota za šport Litija

Enota za šport skrbi za ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društvene dejavnosti, športne rekreacije, športa mladih ter kakovostnega in vrhunskega športa, vzdrževanje in upravljanje javnih športnih objektov, igrišč, njihovih naprav in opreme, opravljanje razvojnih, strokovno tehničnih in administrativnih del za potrebe športnikov, športnih klubov, društev in njihovih zvez, občine in širše skupnosti, zagotavljanje pogojev in možnosti za izobraževanje, razvoj in uveljavljanje športnikov, športnih delavcev, društev in organizacij ter promocijo občine s športno dejavnostjo.

Enota za šport Litija →

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija