Y

Organizacijske enote

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko organizacijskih enot:

Kulturni center Litija

Kulturni center Litija

Kulturni center Litija organizira najrazličnejše kulturne prireditve, informira prebivalce o kulturni ponudbi, ter skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine v občini Litija. Z našim delom želimo vzpodbuditi občanke in občane ter jih s kvalitetnimi prireditvami privabiti iz udobnih naslonjačev med ljudi in jim tako približati kulturne užitke, ki si jih žal “privoščijo” le maloštevilni ljudje.

Kulturni center Litija →

Mestni muzej Litija

Mestni muzej Litija

Poseben poudarek dajemo širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine domačega kraja. V ta namen smo v zavodu uredili tri stalne muzejske zbirke, ki predstavljajo zametek mestnega muzeja. Poleg razstavljenih zbirk muzej redno prireja tematske lokalne razstave, s katerimi gostuje tudi po drugih krajih. Muzej Litija tudi redno sodeluje s spletnim portalom Kamra, ki v digitalizirani obliki ohranja lokalno kulturno dediščino.

Mestni muzej Litija →

Mladinski center Litija

Mladinski center Litija

Smo mlad mladinski center v najlepši vili v mestu. Vesele barve dnevnega centra, MC Kluba in MC Galerije vabijo tople ljudi vseh generacij. Ustvarili smo si idealno okolje za sproščanje ustvarjalnosti vseh vrst. Veselje do življenja prenašamo v okolje. Na ustvarjalnicah plešemo,igramo,…se gremo gledališče… organiziramo športna in zabavna tekmovanja v disciplinah, ki si jih v včasih tudi izmislimo. Mladi se navdušujejo nad našimi počitniškimi programi. V delo vključujemo osebe z manj sreče v življenju. Vse kar se nam zgodi najde odmev v MCcajtngu.

Mladinski center Litija →

Enota za šport Litija

Enota za šport skrbi za ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društvene dejavnosti, športne rekreacije, športa mladih ter kakovostnega in vrhunskega športa, vzdrževanje in upravljanje javnih športnih objektov, igrišč, njihovih naprav in opreme, opravljanje razvojnih, strokovno tehničnih in administrativnih del za potrebe športnikov, športnih klubov, društev in njihovih zvez, občine in širše skupnosti, zagotavljanje pogojev in možnosti za izobraževanje, razvoj in uveljavljanje športnikov, športnih delavcev, društev in organizacij ter promocijo občine s športno dejavnostjo.

Enota za šport Litija →

Turistično informacijski center

Turistično informacijski center (TIC) nudi informacije o turistični ponudbi v Litiji in okolici, organizira turistične izlete za prihajajoče goste in izlete po Sloveniji. V TIC Litija deluje lepo založena trgovinica z lokalnimi produkti, ki so primerni kot spominki ali simbolična darila. Izbirate lahko med unikatnimi lesenimi, keramičnimi, pletarskim, tekstilnimi izdelki, različnim nakitom, naravnimi mili, čaji in drugimi unikatnimi rokodelskimi izdelki. TIC je vstopna točka za rudnik Sitarjevec Litija (litija.si/objava/108424). Rudnik lahko obiščete po predhodni najavi od četrtka do sobote, večje skupine po dogovoru. TIC sooblikuje turistično ponudbo v občini (Litijski karneval, Podeželje v prazničnem mestu, novoletne prireditve, …) in povezuje turistične ponudnike.

Link na Facebook strani turizem Litija: www.facebook.com/turizemlitija

 

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija, Enota za šport ter Turistično informacijski center Litija

© 2021 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija