Vabilo na 2. sejo Sveta zavoda ZKMŠ LITIJA

2. seja Sveta zavoda ZKMŠ LITIJA bo v torek, 26. 03. 2013 ob 18.00 uri v sejni sobi v pritličju na sedežu zavoda, Trg na Stavbah 8a, Litija.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje, 1. seje Sveta zavoda

  2. Sprejem akta: Poslovnik o delu Sveta zavoda

  3. Sprejem akta: Statut zavoda

  4. Sprejem akta: Pravilnik o obratovalnem-poslovnem in delovnem času v zavodu

  5. Soglasje k ceniku storitev, del in najemu opreme in poslovnih prostorov zavoda

  6. Oblikovanje in sestava programskih svetov posameznih enot v zavodu

  7. Predlogi nujnih nabav v zavodu za Rebalans proračuna občine Litija

  8. Razno

Vabilo na 2. sejo (.pdf)

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija